Par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību objektam “Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas pārbūve Jaunliepājas un Vecliepājas ielu posmos, Liepājā” (LPP 2020/196)

    • Publicēts:
    • Iesniegšana:
    • 10. decembris, 2020
    • 29. decembris, 2020