Lietus ūdens kanalizācijas pievadu pārbūve Caunu un Sporta ielās, Liepājā (LPP 2020/141)

    • Publicēts:
    • Iesniegšana:
    • 3. septembris, 2020
    • 23. septembris, 2020