Lokālplānojuma izstrāde, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu teritorijai starp 14.novembra bulvāri, Talsu ielu un Pulvera ielu, Liepājā (LPP 2019/127)

    • Publicēts:
    • Iesniegšana:
    • 6. novembris, 2019
    • 20. novembris, 2019