Lokālplānojuma izstrāde, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu teritorijai starp 14.novembra bulvāri, Talsu ielu un Pulvera ielu, Liepājā (LPP 2019/127)

  • Publicēts:
  • Iesniegšana:
  • 6. novembris, 2019
  • 20. novembris, 2019

  Piezīmes

  Iepirkuma procedūras dokumenti pieejami Elektronisko iepirkumu sistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/29470