Lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabalam Klaipēdas ielā 138, Liepājā, izstrāde (LPP 2020/152)

    • Publicēts:
    • Iesniegšana:
    • 9. septembris, 2020
    • 30. septembris, 2020