Luksoforu komponenšu un to piederumu piegāde ( LPP 2019/86)

  • Publicēts:
  • Iesniegšana:
  • Lēmuma datums:
  • 5. augusts, 2019
  • 28. augusts, 2019
  • 4. septembris, 2019

  Piezīmes

  Līguma izpildītājs: SIA “Lucidus” (40003894734) 
  Līgumcena: EUR 85 579,75, neskaitot PVN.
  Līguma izpildes termiņš: 12 (divpadsmit) mēneši