Luksoforu objektu aprīkojuma piegāde, uzstādīšana un konfigurēšana Klaipēdas un Tukuma ielu krustojumā, Tukuma un Ventas ielu krustojumā, Liepājā (LPP 2019/88)

  • Publicēts:
  • Iesniegšana:
  • Lēmuma datums:
  • Atjaunots:
  • 8. augusts, 2019
  • 21. augusts, 2019
  • 28. augusts, 2019
  • 28. augusts, 2019

  Piezīmes

  Līguma izpildītājs: SIA “VOLTS – 1” (51203003591)
  Līgumcena: EUR 25 795,40, neskaitot PVN.
  Līguma izpildes termiņš: 60 (sešdesmit) dienas

  Kontaktpersona

  Baiba Akmentiņa-Čerņecova
  Publisko iepirkumu daļas vadītājas vietniece 
  Tālrunis: 63 404 405
  Fakss: 63 404 777
  E-pasts: iepirkumi@liepaja.lv