Par atkritumu urnu piegādi Ezermalas ielā 9b, Liepājā (LPP 2020/103)

  • Publicēts:
  • Iesniegšana:
  • Lēmuma datums:
  • 10. jūnijs, 2020
  • 1. jūlijs, 2020
  • 15. jūlijs, 2020