Par atkritumu urnu piegādi Ezermalas ielā 9b, Liepājā (LPP 2019/50)

  • Publicēts:
  • Iesniegšana:
  • Lēmuma datums:
  • 18. aprīlis, 2019
  • 8. maijs, 2019
  • 15. maijs, 2019

  Piezīmes

  Rezultāti

  Līguma izpildītājs: SIA “METĀLDARBNĪCA” (40003590161)
  Līgumcena: EUR 23 485,00, neskaitot PVN
  Līguma izpildes termiņš: 60 (sešdesmit) dienas