Par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību objektam “BMX riteņbraukšanas frīstaila parka un skeitparka izveide Zirgu salā, Liepājā” (LPP 2019/79)

  • Publicēts:
  • Iesniegšana:
  • Atjaunots:
  • 6. augusts, 2019
  • 28. augusts, 2019
  • 6. augusts, 2019