Par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību objektam “Ganību ielas pārbūve posmā no Kungu ielas līdz Salmu ielai, Liepājā” (LPP 2021/38)

    • Publicēts:
    • 23. marts, 2021