Par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību objektam “Krasta nostiprinājuma izbūve gar Baltijas jūras krastu, Liepājā” (LPP 2020/203)

    • Publicēts:
    • Iesniegšana:
    • 29. decembris, 2020
    • 20. janvāris, 2021