Par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību objektam “Meldru ielas pārbūve posmā no Dūņu ielas līdz īpašumam Meldru iela 12, Liepājā” (LPP 2021/91)

    • Publicēts:
    • 14. jūlijs, 2021