Par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību objektam “Oskara Kalpaka ielas pārbūve posmā no Raiņa ielas līdz Brīvostas ielai, Liepājā” (LPP 2021/42)

    • Publicēts:
    • Iesniegšana:
    • 31. marts, 2021
    • 21. aprīlis, 2021