Par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību objektam “Raiņa ielas pārbūve posmā no Jelgavas ielas līdz Baseina ielai, Liepājā” (LPP 2021/29)

    • Publicēts:
    • Iesniegšana:
    • 23. februāris, 2021
    • 17. marts, 2021