Par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību objektam “Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas pārbūve Lielās ielas posmā no Friča Brīvzemnieka ielas līdz Peldu ielai, Liepājā” (LPP 2019/147)

  • Publicēts:
  • Iesniegšana:
  • Lēmuma datums:
  • 23. decembris, 2019
  • 22. janvāris, 2020
  • 29. janvāris, 2020