Par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību objektam “Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas pārbūve Lielās ielas posmā no Friča Brīvzemnieka ielas līdz Peldu ielai, Liepājā” (LPP 2019/147)

    • Publicēts:
    • Iesniegšana:
    • 23. decembris, 2019
    • 22. janvāris, 2020