Par ceļu barjeru piegādi un uzstādīšanu Liepājā (LPP 2019/103)

  • Publicēts:
  • Iesniegšana:
  • 5. septembris, 2019
  • 18. septembris, 2019

  Piezīmes

  Kontaktpersona

  Anete Skujiņa
  Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste
  Tālrunis: 63 422 336
  Fakss: 63 404 777
  E-pasts: iepirkumi@liepaja.lv