Par ceļu barjeru piegādi un uzstādīšanu Liepājā (LPP 2019/103)

  • Publicēts:
  • Iesniegšana:
  • Lēmuma datums:
  • 5. septembris, 2019
  • 18. septembris, 2019
  • 25. septembris, 2019

  Dokumenti

  Piezīmes

  Līguma izpildītājs: SIA “CTB” (42103019682)
  Līgumcena: EUR 18 675,17, neskaitot PVN.
  Līguma izpildes termiņš: 60 (sešdesmit) dienas