Par dekoratīvo karogu izvietošanu un demontēšanu pie pilsētas apgaismojuma stabiem, LiepU kolonnām un karogu izvietošanu un demontēšanu karogu mastos Liepājā

  • Publicēts:
  • Iesniegšana:
  • Atjaunots:
  • 5. februāris, 2020
  • 12. februāris, 2020
  • 20. februāris, 2020

  Dokumenti

   Piezīmes

   Līguma izpildītājs: SIA “FIRST SERVICE” (42103082056)

   Līguma summa: līdz EUR 9 999,99, neskaitot PVN.