Par informatīvā izdevuma “Katram Liepājniekam” sagatavošanu, iespiešanu un izplatīšanu (LPP 2020/93)

  • Publicēts:
  • Iesniegšana:
  • Lēmuma datums:
  • Atjaunots:
  • 19. maijs, 2020
  • 10. jūnijs, 2020
  • 27. maijs, 2020
  • 27. maijs, 2020