Par informatīvā izdevuma “Katram Liepājniekam” sagatavošanu, iespiešanu un izplatīšanu (LPP 2020/99)

    • Publicēts:
    • Iesniegšana:
    • 1. jūnijs, 2020
    • 25. jūnijs, 2020