Par kancelejas preču piegādi Liepājas pilsētas pašvaldības iestāžu un aģentūru vajadzībām (LPP 2020/100)

    • Publicēts:
    • Iesniegšana:
    • 12. jūnijs, 2020
    • 15. jūlijs, 2020