Par Liepājas pilsētas noformējumu Līgo svētkos

  • Publicēts:
  • Iesniegšana:
  • Atjaunots:
  • 11. maijs, 2020
  • 19. maijs, 2020
  • 25. maijs, 2020

  Dokumenti

   Piezīmes

   Līguma izpildītājs: SIA “FIRST SERVICE” (42103082056)

   Līguma summa: EUR 6 838,00, neskaitot PVN.