Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestāžu, aģentūru un kapitālsabiedrību darbinieku veselības apdrošināšanu (LPP 2019/139)

  • Publicēts:
  • Iesniegšana:
  • Lēmuma datums:
  • Atjaunots:
  • 20. decembris, 2019
  • 5. februāris, 2020
  • 26. februāris, 2020
  • 28. februāris, 2020