Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestāžu, aģentūru un kapitālsabiedrību darbinieku veselības apdrošināšanu (LPP 2020/60)

    • Publicēts:
    • Iesniegšana:
    • 11. marts, 2020
    • 9. aprīlis, 2020