Par resursu vadības sistēmas Horizon abonēšanu un uzturēšanu (LPP 2020/38)

  • Publicēts:
  • Iesniegšana:
  • Lēmuma datums:
  • 7. februāris, 2020
  • 26. februāris, 2020
  • 4. marts, 2020