Par sabiedriskā transporta braukšanas biļešu, abonementa biļešu, līgumsoda kvīšu, līgumsoda rēķinu un kontroles talonu izgatavošanu un piegādi (LPP 2020/121)

  • Publicēts:
  • Iesniegšana:
  • Lēmuma datums:
  • 21. jūlijs, 2020
  • 12. augusts, 2020
  • 19. augusts, 2020