Par tiesībām veikt būvdarbus objektā "Administratīvās ēkas telpu grupas pārplānojums Liepājā, Rožu ielā 6" (LPP 2020/153)

    • Publicēts:
    • Iesniegšana:
    • 16. septembris, 2020
    • 30. septembris, 2020