Par tiesībām veikt būvdarbus objektā "Administratīvās ēkas telpu grupas pārplānojums Liepājā, Rožu ielā 6" (LPP 2020/195)

    • Iesniegšana:
    • 25. novembris, 2020