Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “Apkures sistēmas atjaunošana Rožu ielā 6, Liepājā 2.un 3.kārta” (LPP 2019/75)

  • Publicēts:
  • Iesniegšana:
  • 1. augusts, 2019
  • 14. augusts, 2019

  Dokumenti

  Piezīmes

  Kontaktpersona

  Anete Skujiņa
  Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste
  Tālrunis: 63 422 336
  Fakss: 63 404 777
  E-pasts: iepirkumi@liepaja.lv