Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “Apkures sistēmas atjaunošana Rožu ielā 6, Liepājā 2.un 3.kārta” (LPP 2019/75)

  • Publicēts:
  • Iesniegšana:
  • Lēmuma datums:
  • 1. augusts, 2019
  • 14. augusts, 2019
  • 28. augusts, 2019

  Piezīmes

  Līguma izpildītājs: SIA “BL inženiertīkli” (42103084979) 
  Līgumcena: EUR 36 391,10, neskaitot PVN.
  Līguma izpildes termiņš: 75 (septiņdesmit piecas) dienas