Būvuzraudzības pakalpojumi objektam “Ēkas pārbūve un teritorijas labiekārtojums Peldu ielā 5, Liepājā 3.kārtas būvdarbi” (LPP 2020/190)

    • Publicēts:
    • Iesniegšana:
    • 5. novembris, 2020
    • 25. novembris, 2020