Par tiesībām veikt būvdarbus objektā „Baseina ielas pārbūve posmā no Tirgus ielas līdz Raiņa ielai, Liepājā” (LPP 2020/185)

    • Publicēts:
    • Iesniegšana:
    • 30. oktobris, 2020
    • 25. novembris, 2020