Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “Beberliņu teritorijas labiekārtojums, Liepājā 10. kārtas būvdarbi” (LPP 2021/37)

    • Publicēts:
    • Iesniegšana:
    • 19. aprīlis, 2021
    • 5. maijs, 2021