Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “Darbnīcas ēkas pārbūve Teodora Breikša ielā 16/20, Liepājā” (LPP 2020/139)

    • Publicēts:
    • Iesniegšana:
    • 14. septembris, 2020
    • 7. oktobris, 2020