Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas būvniecība un teritorijas labiekārtojums Salmu ielā 53, Liepājā” (LPP 2020/16)

    • Publicēts:
    • Iesniegšana:
    • 5. februāris, 2020
    • 26. februāris, 2020