Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas būvniecība un teritorijas labiekārtojums Salmu ielā 53, Liepājā” (LPP 2020/16)

  • Publicēts:
  • Iesniegšana:
  • Lēmuma datums:
  • 5. februāris, 2020
  • 4. marts, 2020
  • 11. marts, 2020