Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “Ēkas telpu grupas 009 (1.stāva sanitārā mezgla) vienkāršota atjaunošana Atkarību profilakses centrā Flotes ielā 7, Liepājā” (LVP 2021/157)

    • Publicēts:
    • 13. novembris, 2021