Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “Ezermalas ielas un gājēju, velosipēdistu tilta pārbūve pār Tirdzniecības kanālu, Liepājā” (LPP 2020/97)

    • Publicēts:
    • Iesniegšana:
    • 9. jūnijs, 2020
    • 15. jūlijs, 2020