Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “Ielu brauktuvju posmu seguma atjaunošana uz dienvidiem no Tirdzniecības kanāla, Liepājā” (LPP 2019/105)

  • Publicēts:
  • Iesniegšana:
  • Lēmuma datums:
  • Atjaunots:
  • 17. septembris, 2019
  • 9. oktobris, 2019
  • 16. oktobris, 2019
  • 11. novembris, 2019

  Piezīmes

  Līguma izpildītājs: SIA “CTB” (42103019682)
  Līgumcena: EUR 280 927,30, neskaitot PVN.
  Līguma izpildes termiņš: 90 (deviņdesmit) dienas