Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “Koncertdārza “Pūt, vējiņi!” pārbūve Peldu ielā 57, Liepājā” (LPP 2019/78)

  • Publicēts:
  • Iesniegšana:
  • Atjaunots:
  • 9. septembris, 2019
  • 16. oktobris, 2019
  • 13. septembris, 2019