Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “Krasta aizsargbūves – būnas izbūve” (LPP 2019/149)

  • Publicēts:
  • Iesniegšana:
  • Lēmuma datums:
  • 30. decembris, 2019
  • 18. marts, 2020
  • 9. septembris, 2020