Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “Krasta aizsargbūves – būnas izbūve” (LPP 2019/149)

    • Publicēts:
    • Iesniegšana:
    • 30. decembris, 2019
    • 18. marts, 2020