Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “Liepājas Raiņa 6.vidusskolas ēkas telpu grupas (sanmezglu) atjaunošana un pārsedžu atjaunošana Ganību ielā 106, Liepājā” (LVP 2021/109)