Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “Oskara Kalpaka 15.vidusskolas mācību telpu un sporta infrastruktūras vienkāršota atjaunošana Oskara Kalpaka ielā 96, (Liepājā” LPP 2020/20)

  • Publicēts:
  • Iesniegšana:
  • Lēmuma datums:
  • 6. februāris, 2020
  • 4. marts, 2020
  • 18. marts, 2020