Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “Oskara Kalpaka 15.vidusskolas mācību telpu un sporta infrastruktūras vienkāršota atjaunošana Oskara Kalpaka ielā 96, (Liepājā” LPP 2020/20)

    • Publicēts:
    • Iesniegšana:
    • 6. februāris, 2020
    • 4. marts, 2020