Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “Oskara Kalpaka 15.vidusskolas mācību telpu un sporta infrastruktūras vienkāršota atjaunošana Oskara Kalpaka ielā 96, Liepājā” (LPP 2020/71)

    • Publicēts:
    • Iesniegšana:
    • 23. marts, 2020
    • 8. aprīlis, 2020