Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “Pludmales Glābšanas dienesta novērošanas torņa izbūve Liepājā” (LPP 2020/200)

  • Publicēts:
  • Iesniegšana:
  • Lēmuma datums:
  • 16. decembris, 2020
  • 6. janvāris, 2021
  • 13. janvāris, 2021