Par vispārīgās vienošanās noslēgšanu ceļu un ielu būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei un autoruzraudzībai Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā (LPP 2021/22)

    • Publicēts:
    • Iesniegšana:
    • 23. februāris, 2021
    • 17. marts, 2021