Par materiālu un elektropreču piegādi eksponātu izveidei projekta „Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā” īstenošanas ietvaros (LPP 2021/34)

    • Publicēts:
    • Iesniegšana:
    • 26. marts, 2021
    • 28. aprīlis, 2021