Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “Pludmales Glābšanas dienesta novērošanas torņa izbūve Liepājā” (LPP 2021/27)

    • Publicēts:
    • Iesniegšana:
    • 17. februāris, 2021
    • 10. marts, 2021