Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “Pludmales Glābšanas dienesta novērošanas torņa izbūve Liepājā” (LVP 2021/162)

    • Publicēts:
    • 16. novembris, 2021