Par tiesībām veikt būvdarbus objektā „Salmu ielas ietves un daļēja laukuma seguma Ganību iela 106, atjaunošanas darbi, Liepājā” (LPP 2020/162)

    • Publicēts:
    • Iesniegšana:
    • 8. oktobris, 2020
    • 28. oktobris, 2020