Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “Veco ļaužu dzīvojamās mājas ventilācijas sistēmas atjaunošana Ganību ielā 135/141, Liepājā” (LPP 2019/74)

  • Publicēts:
  • Iesniegšana:
  • 8. augusts, 2019
  • 21. augusts, 2019

  Piezīmes

  Kontaktpersona

  Baiba Akmentiņa-Čerņecova
  Publisko iepirkumu daļas vadītājas vietniece 
  Tālrunis: 63 404 405
  Fakss: 63 404 777
  E-pasts: iepirkumi@liepaja.lv