Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “Veco ļaužu dzīvojamās mājas ventilācijas sistēmas atjaunošana Ganību ielā 135/141, Liepājā” (LPP 2019/74)

  • Publicēts:
  • Iesniegšana:
  • Lēmuma datums:
  • Atjaunots:
  • 8. augusts, 2019
  • 21. augusts, 2019
  • 11. septembris, 2019
  • 3. oktobris, 2019

  Piezīmes

  Līguma izpildītājs: SIA “Elnetworks” (42103054809)
  Līgumcena: EUR 40 709,17, neskaitot PVN.
  Līguma izpildes termiņš: 60 (sešdesmit) dienas

  Kontaktpersona

  Baiba Akmentiņa-Čerņecova
  Publisko iepirkumu daļas vadītājas vietniece 
  Tālrunis: 63 404 405
  Fakss: 63 404 777
  E-pasts: iepirkumi@liepaja.lv