Par tiesībām veikt ceļa horizontālo apzīmējumu uzturēšanas darbus, Liepājā (LPP 2019/148)

  • Publicēts:
  • Iesniegšana:
  • Lēmuma datums:
  • 23. decembris, 2019
  • 15. janvāris, 2020
  • 22. janvāris, 2020