Par tiesībām veikt ceļa horizontālo apzīmējumu uzturēšanas darbus, Liepājā (LPP 2019/148)

    • Publicēts:
    • Iesniegšana:
    • 23. decembris, 2019
    • 15. janvāris, 2020