Par tiesībām veikt darbus objektā “Ārējā lifta izbūve Līvupes pamatskolas – attīstības centra ēkai Ezera ielā 53/55, Liepājā (ēkas daļas pārbūve)” (LPP 2020/51)

    • Publicēts:
    • Iesniegšana:
    • 25. marts, 2020
    • 15. aprīlis, 2020